Kvantitet före kvalité

tisdag 16 november 2010

Solidaritetsivrarnas klassresor på fattigpensionärernas bekostnad


Mörkande av Estonia-katastrofen, misslyckad integrationspolitik, pådrivande för en generös inflyttningspolitik och ständiga förolämpningar av den svenska folkgruppen och vårt kulturarv. Pris: 14 miljoner av dina skattekronor.

Mona Sahlin erhåller efter sin avgång som socialdemokratiska arbetarepartiets ledare en fallskärm om runt 14 miljoner kr. Socialistpamparna skriker sig hesa om solidaritet och jämlikhet, men när väl ridån gått ner tar de ut miljonersättningar och flyr det samhälle de själva varit med och skapat. Sändes: 2010-11-16. Lyssna


Läs mer om detta
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/interna-krav-pa-fler-avgangar_5677767.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inte-sahlins-fel-krisen-djupare-an-sa_5677839.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/s-maste-tillbaka-till-folks-verklighet-1.1209469
http://www.dn.se/nyheter/politik/sahlin-det-behovs-en-samlande-gestalt-1.1209472
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=234775
http://svt.se/2.116612/1.2234143/sahlins_plan_var_att_sitta_kvar
http://www.dn.se/ledare/signerat/lar-av-moderaterna-1.1209508