Kvantitet före kvalité

tisdag 16 november 2010

Frågorna som massmedia glömde

Svenska pensionärer får det allt sämre, och framtidsprognoserna ger inget hopp om förbättring. När dagens 27-åringar går i pension kommer de få näst sämst pensioner i EU enligt Dagens Industris nätupplaga. Men var är debatten just villkoren för pensionärerna men också invandringens kostnader, energipolitiken. m.m.? Den massmediala diktaturinstitutionen Sveriges Radio & TV mörkar viktiga frågor och vilseleder avsiktligen avnämarna. Massmedia och framför allt SR/TV berättar återger sällan helhetsbilden, och när nyhetshändelser, som skjutningarna i Malmö, på något vis kan vändas mot de som varnat för den nu aktuella situationen, då görs det med krigsrubriker. Därför är det nu viktigare än någonsin att Skånepartiets verksamhet lever vidare. Sändes: 2010-11-16. Lyssna, fortsättning.


Läs mer
http://www.friatider.se/80-talister-far-europas-samsta-pension
http://di.se/Default.aspx?pid=220252__ArticlePageProvider&epslanguage=sv