Kvantitet före kvalité

torsdag 25 november 2010

"Gamar ser djurkadaver på flera kilometers avstånd"
Hur många småspindlar måste fåglarna förtära vintertid för att överleva och bibehålla sin kroppstemperatur? Lyssnarna har en frågor om trädlärkans färgtäckning, med vad bör man utfodra fåglarna när kylan tränger sig på, hur jakt bör bedrivas, och stämmer det att kattugglan har upp till tre bosättningar? Rolf Olsson svarar, och tar dessutom upp det ökande antalet människors och dess påfrestningar på jorden. Sändes: 2010-11-25. Lyssna