Kvantitet före kvalité

tisdag 23 november 2010

Aktuell kommentar - Inflyttningen sker på sjuka och svagas bekostnad

"Vi efterlyser en nyanserad och allsidig diskussion om inflyttnings och massmediepolitiken." Invandringen till Sverige kostar mellan 50-100 miljarder kr årligen. Väsentliga fakta om inflyttningspolitiken förtigs; Carl P Herslow kommenterar delar av Gunnar Sandelins artikel i Dagens Nyheter om bl.a invandringens kostnader. När berättades det senast i det av licensbetalarna bekostade Sveriges Radio och TV? Också redogörelser om Malmös befolkningsökning; kommunen klarar inte av att själv sköta den egna expansionen och söker hjälp från omkringliggande kommuner. Hur kan väljarna fortsatt rösta fram Ilmar Reepalu och socialdemokraterna trots misskötseln? Malmö erhåller årligen redan 3 miljarder i socialbidrag från välskötta borgerliga kommuner. Sändes: 2010-11-23. Lyssna, fortsättning.


Läs mer om detta
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=235977