Kvantitet före kvalité

måndag 15 november 2010

Betalningstvång utan inflytandeSka Sveriges Radio/TVs verksamhet finansieras med skattemedel istället för licensavgifter? Inte utan folkligt inflytande över verksamheten, tycker Lisbet från Malmö. Sändes: 2010-11-15. Lyssna