Kvantitet före kvalité

torsdag 18 november 2010

Aktuell kommentar

Sveriges Radio och TV fortsätter med sitt Amerikahat, Palestinavurmande, euroförtal och kampen för att alla så kallade flyktingbarn ska få komma till Skåne och Sverige och därmed ta resurser i anspråk som skulle behövts i den skånska sjuk-, äldre- och handikappvården m.m. Allt detta ligger djupt rotat i rödgardisternas sinnelag, och vi är alla tvungna att betala tusentals kronor om året till SR/TV, utan att få något som helst inflytande över programutbudet i utbyte. Sändes: 2010-11-18. Lyssna

Även: Malmö räcker inte till enligt Skånska Dagbladets papperstidning idag. Befolkningen ska ju ökas med 100.000 personer på kort tid, och de kommer inte från Vellinge, Trelleborg eller Lomma. De nya invånarna kommer från Afrika och mellanöstern, och de kommer för att här finns bidrag att få, några jobb finns inte tillgängliga i Malmö. Och vem betalar? Jo, det är just omkringliggande, framgångsrika, borgerliga kommuner med lägre eller obefintlig inflyttning av bidragstagare från omvärlden. Sändes: 2010-11-18. Lyssna


Läs mer om detta
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.492416-eget-ansvar-starker
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.492312-paulina-de-los-reyes-loper-omedvetet-sd-s-arenden
http://www.idg.se/2.1085/1.353452/plats-tva-sveriges-radio
http://www.idg.se/2.1085/1.353654/vi-vill-garna-fa-vart-material-delat
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3696&artikel=4181527
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=787&artikel=4187973