Kvantitet före kvalité

tisdag 19 oktober 2010

Varför förtrycks kvinnan inom Islam?

Anders tar upp kvinnors utsatthet inom Islam, och hur vi i Skåne kan jobba för att minska den. Lyssna