Kvantitet före kvalité

måndag 25 oktober 2010

Djur och natur trängs undan

Kärn- och vattenkraft är fullt tillräckligt för att säkra Skånes och Sveriges energibehov, förutsatt att befolkningsökningen stoppas och Barsebäcksverket återstartas. Ur miljösynpunkt vinner kärnkraften över andra idag tillgängliga energikällor. Diskussion om hur miljön och djurlivet påverkas av bl.a vindkraftsutbyggnaden m.m. Sändes: 2010-10-25. Lyssna


Läs mer
http://www.dn.se/ekonomi/olonsam-vindkraft-i-110-kommuner-1.1198660