Kvantitet före kvalité

måndag 18 oktober 2010

"Undervisa om allemansrätten och jaktlagen"

Invandrare kan för lite om vad som är tillåtet ur jaktsynpunkt, och skolorna bör undervisa om allemansrätten. Lyssna


Läs mer
http://hd.se/ledare/2010/10/18/ambitioner-och-resurser-i-otakt/