Kvantitet före kvalité

onsdag 20 oktober 2010

Hur stort är Malmös socialbidrag?

Malmö, gäng- och klankrigens skandinaviska epicentrum, vill bli Europas miljöhuvudstad. Ett ambitiöst mål kan tyckas, då staden håller sig flytande enbart tack vare det kommunala utjämningssystemet, innebärandes att Vellinge, Lomma m.fl, tvingas betala till kommuner som saknar egen bärkraft. Förra året uppgick beloppet för Malmös del till 3 172 173 354 kr. Kommunen har sedan 1994 fått uppskattningsvis 30 miljarder kr i utjämningsbidrag, och Ilmar Reepalu gör ingenting för att bryta beroendet. Ack nej, bidraget minskar inte, det ökar för varje år. Om Malmö vinner, ska välskötta borgerliga kommuner, som injicerat miljard efter miljard in i kommunens totalhavererade ekonomi, få prisandet och äran. Utan dem vore under nuvarande styre blott en nominering knappast inom räckhåll. Lyssna