Kvantitet före kvalité

söndag 5 december 2010

Wikileaks fortsätter läcka dokumentTvärt emot vad Regeringen har påstått så har USA vid upprepade tillfällen bett Sverige ta emot fångar från Guantanamo. Migrationsminister Tobias Billström (m) var beredd att göra det enligt sekretessbelagda dokument släppta på internetsajten Wikileaks men utrikesminister Carl Bildt satte stopp för mottagandet, det rapporterar Svenska Dagbladets nätupplaga. Enligt Wikileaksdokumenten bad USA Sverige ta emot fångar från Guantanamo, men Regeringen vägrade. Förfrågningarna gällde bl.a en grupp kinesiska uruguer som rentvåtts från terroristmisstankarna. De läkta dokumenten jämför också Carl Bildt med en "mellanstor hund som vill låta som en stor hund".