Kvantitet före kvalité

torsdag 9 december 2010

Krav på massmedial och folklig eftertanke och kulturpolitiken

Kvinnor hängs, stenas och könsstympas i islamiska länder. Nu senast i Pakistan ska en kvinna hängas p.g.a ett granngräl. När ska etablerad massmedia i Sverige redogöra för de återverkningar ett ökat islamiskt inflytande kommer få i Skåne och Sverige? Sändes: 2010-12-09. Lyssna


Läs mer om detta
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=234809
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=234810
http://www.dn.se/debatt/ratt-av-do-att-inte-ta-stallning-for-ett-generellt-forbud-av-religios-kladsel-1.1220291
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.503796-kulturell-pluralism-en-battre-vag-att-ga