Kvantitet före kvalité

lördag 22 oktober 2011

Statsministern till angrepp mot våra konsumtionsmönster


Fredrik Reinfeldt på moderatstämman

Moderaternas partistämma har börjat, och man valde att återvända till Örebro, platsen där dem nya moderaterna lanserades på partistämman för sex år sedan. Tillsammans är ledordet för årets stämma. "Stämman handlar mycket om sammanhållning, det är ett Sverige som ska utvecklas tillsammans", kommenterade Per Schlingmann. I årets stämmotal gick statsminister Fredrik Reinfeldt till angrepp på konsumtionssamhället. "Är det livets mening? Flest prylar vinner, flest prylar när vi dör vinner. Är det det som är syftet?", sade statsministern och påpekade också att vi inte kan fortsätta konsumera lika mycket när nu andra delar av världen får samma köpkraft. Reinfeldt pekade också ut de fyra punkter som ligger till grund för partiets fortsatta politik. "Vi måste bli bättre på att lyssna, värdesätta starka institutioner, att vara lojal mot vår utgångspunkt för människan och att arbeta för sammanhållning i vårt land. Det sistnämnda kan bli svårt, inte minst då partiet verkat för ökad invandring och därmed förverkligat splittringssamhället.


Läs mer om detta
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/direktrapport-moderatstamman_6572447.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/finansminister-borg-forsvarar-varnskatten_6572577.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/strid-om-den-etniska-representationen-pa-moderatstamman_6573357.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/lovord-for-valfard-i-nytt-m-program
http://svt.se/2.22584/1.2576399/borg_inga_gratisformaner_fran_skattebetalarna
http://svt.se/2.22620/1.2576415/hanif_bali_ratas_i_m-styrelsen