Kvantitet före kvalité

lördag 12 mars 2011

Risk för härdsmälta efter jordskalv

En jordbävning har slagit hårt mot världens tredje största ekonomi Japan och nu på morgonen rapporteras att ett kärnkraftverk berörts. Runt 50.000 människor har beordrats lämna sina hem efter att två reaktorer drabbats av kylproblem. Myndigheterna varnar nu att det kan uppstå härdsmälta och man tvingas släppa ut radioaktiv ånga för att kyla reaktorerna i Fukushima-verket. Det ordinarie kylsystemet för Fukushima 1 och 2 rapporteras som en följd av jordbävningen vara utslaget.
- Till följd av att vi släpper ut luft finns det en risk för att radioaktivt material läcker ut i luften, men det rör sig om minimala mängder, kommenterade Japans industriminister Banrie Kaied nu på morgonen kl 07 svensk tid.

Flera tusen har hittills rapporterats döda efter jordskalvet och den efterföljande tsunamin.

Utvecklingen i Japan följer du via Svenska Dagbladets nätupplaga.


Läs mer om detta
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svd-rapporterar-minut-for-minut_6001491.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sas-borjar-flyga-till-tokyo-igen_6001257.svd
http://www.laholmstidning.se/article/20110312/TTUTRIKES/110319899/-/explosion-i-karnkraftverk
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flera-tusen-befaras-doda-i-skalvet_6001237.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-varsta-jag-varit-med-om_5998673.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hardsmalta-befaras-i-japan
http://www.dn.se/nyheter/varlden/annu-varre-skalv-kan-vanta-tokyo
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ud-inga-rapporter-om-doda-svenskar
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftigt-efterskalv-utanfor-japanska-kusten
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=251734
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=251724